מפרט מידות ילדים

מפרט המידות והגילאים הוא בגדר המלצה ומכוון לתינוקות וילדים בגודל ממוצע
ילדים:
  • מידה 2 - גיל 2 עד 3
  • מידה 4 -  גיל 3 עד 4
  • מידה 6 - גיל 4 עד עד 5
  • מידה 8 - גיל 5 עד 6
  • מידה 10 - גיל 6 עד 8
  • מידה 12 - גיל 7 עד 8
  • מידה 14 - גיל 8 עד 9