מפרט מידות

מפרט המידות והגילאים הוא בגדר המלצה ומכוון לתינוקות וילדים בגודל ממוצע
תינוקות:
מידת N.B. מתאימה עד חודש וחצי
מידה 0-3 מתאימה מגיל 0 עד חודשיים
מידה 3-6 מתאימה מחודשיים עד 4 חודשים
מידה 6-12 מתאימה מ 4 חודשים עד 8 חודשים
מידה 12-18 מתאימה מ 8 חודשים עד עד 1.4 שנים
מידה 18-24 מתאימה מ 1.4 שנים עד 2 שנים
ילדים:
מידה 2 - גיל 2 עד 3
מידה 4 -  גיל 3 עד 4
מידה 6 - גיל 4 עד עד 5
מידה 8 - גיל 5 עד 6
מידה 10 - גיל 6 עד 8
מידה 12 - גיל 7 עד 8
מידה 14 - גיל 8 עד 9
נשים: